Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny

Městská knihovna Úvaly

"Proč mám knihy všude na zemi, stolech a skříních? Protože se mi zatím nepodařilo nalézt nikoho, kdo by mi půjčil i knižní regály."
Mark Twain

Počátky Městské knihovny v Úvalech sahají až do poloviny minulého století. První knihovna v Úvalech byla založena již v roce 1862. Jako součást přivítání nového faráře Františka Soukupa ze Stupna, byl uspořádán taneční ples, jehož výnos byl věnován na založení obecní knihovny. Ředitelem byl zvolen pan farář Soukup, který věnoval nově vzniklé knihovně prvních 70 knih. Celkem tvořilo knihovnu v té době 300 svazků. Další osudy obecní knihovny jsou dosti mlhavé, pouze v pamětní knize města je zaznamenán vznik až k roku 1896.

Jisté je tedy pouze zahájení pravidelné činnosti v roce 1919. Správou byl pověřen tajemník, knihovna obsahovala 450 svazků a byla uložena na obecním úřadě. V celém meziválečném období byla knihovna svěřena do péče panu učiteli Václavu Sommerovi. Ten knihovnu reorganizoval a postupně rozšiřoval až na předválečných 1660 svazků. Pro zajímavost uveďme údaje o výpůjčkách za rok 1935: 2478 výpůjček, z toho 2441 zábavných, naučných 22 a 15 časopisů, 20 knih bylo vyřazeno a 2 se ztratily.

Roku 1939 převzal obecní knihovnu pan František Podhradský. Ten je uveden v Pamětní knize jako knihovník i v roce 1946. V tomto roce se knihovna stěhovala z domu pekaře Františka Kukly do 2 místností rodného domku Marie Majerové č.p. 18.

Knihovna se v poválečných letech čile rozrůstala a to jak v počtu knih tvořících výpůjční fond, tak co do počtu čtenářů. Připomeňme také, že členský příspěvek pro čtenáře v roce 1947 činil 15,- Kč a zvlášť byl ještě vybírán poplatek 50 hal. za každou půjčenou knihu. interier knihovny

V roce 1949 po smrti pana Podhradského nastupuje jako nový knihovník učitel úvalské školy Bohumil Koníček. Za jeho působení byla knihovna přemístěna do domu č.p. 98 v Husově ulici, tedy na místo, kde ji najdete i dnes. Knihovna od té doby prošla mnoha změnami, nejvýraznější z nich, rozšíření o 2 místnosti, proběhla v roce 1986, kdy knihovnu vedla paní Marie Švábová. Od roku 1989 je vedoucí knihovny paní Iva Krňanská.

V roce 1996, kdy knihovna ještě spadala do působnosti Okresní knihovny v Říčanech, byl díky sdružení finančních prostředků zřizovatele a MěÚ v Úvalech zakoupen první počítač a k němu příslušný automatizovaný knihovnický systém Lanius.

Během tří let byl stávající fond knihovny převeden do elektronické podoby. Současně byl získán grant Ministerstva kultury ČR zaměřený na rozvoj knihoven a připojení k internetu a zakoupeny další počítače.

Počátkem roku 1998 byla knihovna převedena pod samosprávu a stala se organizační složkou obce.

Prosincem roku 1999 učinila knihovna zásadní krok v novém trendu informační exploze, která zachvátila knihovny. Bylo zahájeno elektronické půjčování, čtenáři mají k dispozici elektronické katalogy a mají možnost využít internet knihovním počítači nebo využít WI-FI připojení na vlastním notebooku v příjemných prostorách knihovny.

Od roku 2006 přešla knihovna na nový knihovní systém Clavius, který umožňuje propojení do on-line katalogu naší knihovny a zároveň do katalogů ostatních knihoven.

Exkurze a besedy pro ZŠ
Knihovna pořádá besedy pro školy a mateřské školy, ve kterých žáky seznamuje nejen s knihovnou, ale i s prací s knihou, s vyhledáváním informací, vyhledávání v on-line katalogu apod.