Jdi na obsah Jdi na menu
 


Služby

Ceník služeb

Roční registrační poplatek:

dospělí 120 Kč (k přihlášení Občanský průkaz)
Děti, studenti, důchodci 70 Kč

Sankční poplatky:

1. upomínka   5,- Kč/svazek + poštovné
2. upomínka 10,- Kč/svazek + poštovné
3. upomínka 20,- Kč/svazek + poštovné

Interval mezi upomínkami činí zpravidla 2 týdny. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna vymáhat vrácení prostřednictvím přestupkové komise MěÚ, včetně nákladů s tím spojených.

O způsobu náhrady ztraceného nebo poškozeného dokumentu rozhoduje knihovna. Finanční náhrada vychází z ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době ztráty nebo poškození. Uživatel také nahradí 25,-Kč za knihovnické zpracování.

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20,- Kč.

Poškození čárového kódu na knihovním fondu 10,- Kč.

 

Zamluvení knih

Knihy, které jsou momentálně půjčené, je možné rezervovat. Knihovna rezervuje knihu pro čtenáře pouze 14 dní. Po dohodě s knihovnicí lze čtenáře vyrozumět, že má knihu připravenou. 

 

Meziknihovní výpůjční služba
...se nevztahuje na krásnou literaturu

Publikace, které nemá knihovna ve svých fondech, lze zájemcům půjčit z kterékoliv knihovny v ČR, popř. i ze zahraničí.

Čtenář předloží písemný požadavek, který by měl obsahovat maximum identifikačních údajů - tj.: jméno a příjmení autora, přesný název, místo a rok vydání, nakladatelství.

Čtenář je povinen přesně dodržet lhůtu stanovenou půjčující knihovnou. V případě, že lhůtu nedodrží, zaplatí sankci účtovanou půjčující knihovnou.
 

Internet

Přístup na internet
Služby jsou poskytovány registrovaným čtenářům knihovny, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí dodržování knihovního řádu, jehož součástí jsou "Pravidla pro přístup na internet".
Pro neregistrované návštěvníky je tato služba placená a to : 30 min/30 Kč.

Nabízené služby
Prohlížení internetových stránek 
Elektronická pošta, WI-FI připojení.

 

Pravidla pro využití internetu:
Internet je k dispozici v půjčovních hodinách.
Uživatel musí dbát pokynů pracovnic knihovny.
Je zakázáno jakkoliv měnit vzhled obrazovky, přenastavovat domovskou stránku, odhlašovat a restartovat počítač a používat vlastní media (USB, CD, DVD apod.)!

 

 

 

 

 

 

 

V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán.