Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zřizovatel

Městská knihovna Úvaly je organizační složkou Městského úřadu Úvaly dle zřizovací listiny ze dne 1.7.2001.

Výňatek z knihovního řádu.

Městská knihovna Úvaly

Organizační složka Městského úřadu Úvaly, bez právní subjektivity, se sídlem Husova 98 Úvaly. IČO : 240 931

Vymezení předmětu činnosti v souladu se zákonem č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven, v platném znění

a) tvoří a shromažďuje knihovní fond odborné a krásné literatury i ostatních informačních pramenů a materiálů,

b) průběžně prověřuje z hlediska aktuálnosti odborné, umělecké a regionální hodnoty knihovní sbírky, vyřazuje zastaralou a opotřebovanou literaturu,

c) půjčuje knihy, periodika a ostatní informační materiály,

d) půjčuje a obstarává literaturu z jiných knihoven a jiným knihovnám, podle zásad meziknihovní výpůjční služby, poskytuje bibliograficko-informační služby,

e) zajišťuje přístup na Internet jako službu veřejnosti,

f) podle potřeby jsou ustanovovány poradní aktivy, čtenářské a jiné zájmové kroužky,

g) spolupracuje se školami a jinými kulturními zařízeními v obci.

Osobou oprávněnou jednat jménem organizační složky je vedoucí městské knihovny, který byl jmenován zastupitelstvem města.